Hoppa till huvudinnehåll

Air Liquide-koncernen inviger ett pilotprojekt för fossilfri produktion av hydrogen i Danmark

Den 3 september 2018 invigde Air Liquide-koncernen HyBalance i Hobro, Danmark. HyBalance är en pilotanläggning för fossilfri produktion av hydrogen, och projektets partners deltog vid invigningen. Denna anläggning använder elektrolysteknologi och gör det möjligt att balansera elnätet och att lagra överskottet av elektricitet i form av hydrogen, som kommer att användas inom industrin och för transporter. Projektet som startade 2016 leds av Air Liquide-koncernen och finansieras av det europeiska partnerskapet Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) med stöd från det danska EUDP-programmet*.

Air Liquide-koncernen har utvecklat, byggt och driver nu den anläggning som producerar hydrogen från vattenbaserad elektrolys, liksom den tillhörande fyllningsstationen som är avsedd för kunder som får leveranser med lastbil. Elektrolysören, som har en kapacitet på 1,2 MW, möjliggör produktion av ca 500 kg hydrogen per dag utan att släppa ut CO2. Förutom att försörja industrikunder, kommer hydrogenet som produceras att levereras till ett nätverk med fem hydrogenstationer, som har installerats och drivs av Copenhagen Hydrogen Network (CHN) i Danmark, ett dotterbolag till Air Liquide-koncernen.

Danmark är ett föregångsland när det gäller att integrera förnybar energi i landets energimix. 40% av landets elektricitet produceras med hjälp av vindkraft. Genom att kompensera för fluktuationer vid produktionen av förnybar energi, erbjuder hydrogen en lösning som innebär att man lagrar överskottselektricitet för att möta utmaningarna i samband med omställning av energisystemet.

François Darchis, Senior Vice-President och medlem i Air Liquide Group Executive Committee, med ansvar för Innovation, säger: “Hydrogenenergi har en enorm potential när det gäller att stödja energiomställningen, och inom Air Liquide är vi stolta över att vara en del av HyBalance-projektet. Det bidrar dessutom till koncernens åtagande att utveckla tekniska lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser, som ett led i att bekämpa klimatförändringar.”

Läs hela pressmeddelandet.

 

KONTAKT

Corporate Communications
Caroline Brugier
+33 (0)1 40 62 50 59
Christel des Royeries
+33 (0)1 40 62 58 49

Air Liquide Hydrogen Energy Communications
Dominique Lecocq
+33 (0)4 76 43 64 97
+33 (0)6 25 84 58 92

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44