Hoppa till huvudinnehåll

ALNAT™

Produktprogram för värmebehandlingslösningar

ALNAT™ är Air Liquides produktprogram för värmebehandling av metaller

Air Liquide erbjuder ett omfattande produktprogam – ALNAT™ – för värmebehandlingslösningar som avsevärt förbättrar komponenters metallurgiska och mekaniska egenskaper. Våra ALNAT-lösningar hjälper dig att kontrollera atmosfären i din värmebehandlingsugn så att du får en säker, effektiv och pålitlig process. ALNAT omfattar leverans av gas, gasutrustning och en rad tjänster som gör att du kan skapa, använda och kontrollera atmosfären i din ugn. Vi erbjuder process- och säkerhetsrevisioner ifall du vill optimera användningen av ugnen och vi kan även hjälpa dig med felsökning. Dessutom erbjuder vi utbildning av din personal så att du får en säker, smidig och effektiv process. Vi erbjuder också analys- och kontrolltjänster för att optimera atmosfär, process- och gasövervakning mm.

Värmebehandling är en viktig del i tillverkningskedjan där önskvärda egenskaper uppnås, t ex för transmissionskomponenter inom fordonsindustrin.

Leverans av gas

Air Liquide levererar gas i olika volymer.

Behöver du gas i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil. Vi installerar då en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning. Vi levererar även gasen på gasflaskor.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Branscher som använder ALNAT

Läs mer om användning av ALNAT inom din bransch:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44