Hoppa till huvudinnehåll

Ammoniak

För kemisk syntes, vid värmebehandling och som köldmedium

Användning av ammoniak

Ammoniak används inom många typer av industrier, t ex för kemisk syntes, vid värmebehandling och som köldmedium. Air Liquide levererar ammoniak i de volymer som passar bäst för din process.

Leverans av ammoniak

Air Liquide levererar ammoniak i olika volymer på gasflaskor eller i flytande form. 
Behöver du stora mängder ammoniak levererar vi gasen i flytande form med tankbil till din anläggning.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din rena gas eller gasblandning fram till ditt förbrukningsställe där gasen ska användas, t ex gascentraler och regulatorer. 

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt. 

Läs mer om våra tjänster:

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Läs mer om ammoniak:

Branscher som använder ammoniak

Läs mer om användning av ammoniak inom din bransch: