Hoppa till huvudinnehåll

Ammoniak

För kemisk syntes, vid värmebehandling och som köldmedium

Användning av ammoniak

Ammoniak används inom många typer av industrier, t ex för kemisk syntes, läkemedelsproduktion, vid värmebehandling och som köldmedium för frysning och förpackning av livsmedel. Dess kemiska formel är NH3. Flytande ammoniak är lättlöslig och används ofta för tillverkning av målarfärg, konstgödsel, nylon, plast och sprängämnen.

Behöver du köpa ammoniak för industriell applikation? Air Liquide levererar ammoniak i de volymer som passar bäst för din process.

Kylning

Ammoniak är ett effektivt kylmedel med hög energieffektivitet och används därför ofta i industriella kylanläggningar. Ammoniakens värmeledningsförmåga är bättre än de flesta andra kemiska och syntetiska kylmedel, vilket möjliggör en liten kylyta.

Gödsel

De flesta växter och grödor behöver ammoniak för att gro. Ammoniak är därför en viktig komponent i nästan alla typer av gödsel.

Framställning

Tidigare har det funnits ett flertal metoder för framställning av ammoniak, bland annat destillering av urin och salmiak. Numera syntetiseras dock 99% av all industriell ammoniak enligt Haber-Bosch-metoden. Framställningsprocessen består i att utsätta vätgas och kväve för högt tryck i en katalysator med små mängder kalium eller kalcium, s k promotorer. Trycket skapar en direkt reaktion som bildar ammoniak. Inom en del industrier används även petroliumgaser (propan, metan, butan) som medium för framställning av ammoniak.

Leverans av ammoniak (NH3)

Air Liquide levererar ammoniak i olika volymer på gasflaskor eller i flytande form. 

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din rena gas eller gasblandning fram till ditt förbrukningsställe där gasen ska användas, t ex gascentraler och regulatorer. 

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt. 

Läs mer om våra tjänster:

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Ska du arbeta med ammoniak är det viktigt att vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs för att undvika skador på hud och slemhinnor. Ammoniak kan orsaka allvarliga frätskador och är också mycket giftigt vid inandning eller förtäring. Risken för lungskada, andningsbesvär och vävnadsdöd är stor beroende på ämnets koncentration i eller på kroppen. Läs mer om ammoniak:

Branscher som använder ammoniak

Läs mer om användning av ammoniak inom din bransch:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44