Hoppa till huvudinnehåll

Ammoniak

För kemisk syntes, vid värmebehandling och som köldmedium

Användning av ammoniak

Ammoniak används inom många typer av industrier, t ex för kemisk syntes, vid värmebehandling och som köldmedium. Air Liquide levererar ammoniak i de volymer som passar bäst för din process.

Leverans av ammoniak

Air Liquide levererar ammoniak i olika volymer på gasflaskor eller i flytande form. 
Behöver du ammoniak i flytande form installerar vi en tank i lämplig storlek på ditt område och erbjuder kontroll av din förbrukning så att du får din gas levererad med våra tankbilar när du behöver den.

Flytande gas

Gasflaskor

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din rena gas eller gasblandning fram till ditt förbrukningsställe där gasen ska användas, t ex gascentraler och regulatorer. 

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. 

Läs mer om våra tjänster:

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Branscher som använder ammoniak

Läs mer om användning av ammoniak inom din bransch: