Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Air Liquide erbjuder lösningar för hållbar utveckling

Air Liquide i Sverige

I Sverige levererar Air Liquide-ägda Fordonsgas hållbara drivmedelslösningar till den svenska transportmarknaden. För närvarande driver Fordonsgas över 40 gastankstationer för privata fordon och kollektivtrafik, framförallt i Västsverige. Fordonsgas vision är att bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Läs mer om Fordonsgas arbete med lösningar för vätgas och biogas som drivmedel på Fordonsgas hemsida.

Air Liquide-koncernen

Air Liquide-koncernen erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för förnybar energi och hållbar utveckling med hjälp av vätgas och biogas.

Globalt sett spelar Air Liquide-koncernen en aktiv roll när det gäller att utveckla lösningar och innovationer till förnybar energi. Air Liquide Advanced Business utvecklar och installerar hållbara energilösningar för t ex transporter och energiförsörjning.

Läs mer om hur Air Liquide-koncernen arbetar med utveckling av förnybar energi på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide levererar energilösningar med vätgas

Air Liquide är en huvudaktör inom den snabbt växande delen av energisektorn som använder vätgas som energikälla. Vi har expertis inom hela försörjningskedjan för vätgas, d v s produktion, distribution och lagring av vätgas (hydrogen) samt bränsleceller och tankstationer. Vätgas kombinerat med luftens syre (oxygen) kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller, där rent vatten är den enda restprodukten!

Air Liquide utvecklar energilösningar med biogas

Air Liquide utvecklar också lösningar för förnybar energi via biogas. Biogas från bioavfall, som t ex hushåll, lantbruk och livsmedelsproduktion, tas tillvara och används efter rening i flera steg till elektricitet, uppvärmning och transporter. Biogas är ett alternativ till fossila bränslen som, liksom vätgas (se ovan), är ett svar på de energi- och miljöutmaningar som mänskligheten står inför.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44