Hoppa till huvudinnehåll

Dinitrogenoxid / Lustgas

Används inom industri, forskning och sjukvård

Användning av dinitrogenoxid / dikväveoxid / lustgas

Dinitrogenoxid, även kallat dikväveoxid eller lustgas, används bl a som gas till flamdetektorer (AAS) och som tillsats till förbränningsmotorer för effekthöjning. Medicinsk Lustgas används inom sjukvården och är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande och sederande egenskaper. Air Liquide levererar den renhet och den volym du behöver för ditt användningsområde.

Hälsorisker vid användning av lustgas i berusningssyfte

Att inhalera lustgas för att åstadkomma ett kortvarigt rus är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Lustgasen ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in lustgas är alltså förknippat med livsfara!

Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation om lustgas (PDF) från European Industrial Gas Associations (EIGA).

Leverans av Dinitrogenoxid

Air Liquide levererar dinitrogenoxid (lustgas) i olika volymer och renheter på gasflaskor.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Branscher som använder dinitrogenoxid (lustgas)

Läs mer om användning av dinitrogenoxid (lustgas) inom din bransch:

Sjukvård

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44