Hoppa till huvudinnehåll
Drycker – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

pH-reglering

Air Liquide erbjuder en lösning där man använder koldioxid för att kontrollera pH-värdet i avloppsvatten. Metoden ger mätbara fördelar när det gäller säkerhet och kostnader, jämfört med system som använder giftiga och korrosiva mineralsyror som t ex svavelsyra. Koldioxid är säkrare eftersom gasen minimerar påverkan på miljön och risken för skador vid olyckor. Lösningen reducerar kostnaderna för process, infrastruktur och underhåll. Dessutom slipper du kostnader som är förknippade med leverans, lagring och användning av farliga syror, liksom kostnader som uppkommer till följd av slitage på utrustning som utsätts för syror.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Varför välja oss?

 • 01

  Certifierade gaser

  Air Liquides gaser tillverkas i enlighet med gällande standarder för säkerhet och kvalitet för livsmedelsprodukter.

 • 02

  Kunskap om bryggerier

  Air Liquide utvecklar ständigt nya applikationer och utrustning för dryckesindustrin. Våra experter hjälper dig att hantera dina utmaningar och fokuserar på att hjälpa dig att förbättra din produktion, kvalitet och lönsamhet.

 • 03

  Forskningscenter

  Air Liquides forsknings- och utvecklingscentra arbetar ständigt med att utveckla nya, ännu säkrare och effektivare, lösningar för dryckesindustrin.