Hoppa till huvudinnehåll
Drycker – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Förpackning i modifierad atmosfär (MAP)

Air Liquide erbjuder gaser och gasblandningar för användning vid förpackning i modifierad atmosfär, MAP (Modified Atmosphere Packaging). Förpackning i modifierad atmosfär kan optimera din livsmedelsprocess och distributionen, eftersom den förlänger hållbarheten på förpackade livsmedel. Applikationen hämmar såväl bakterietillväxt som andra kvalitetsförstörande processer och gör att livsmedlet håller sig fräscht och mer attraktivt för konsumenten längre. MAP gör det därmed möjligt att minska svinnet, samtidigt som konsumentens upplevelse av produkten blir mer positiv.

ALIGALTM är gaser och gasblandningar speciellt utvecklade för livsmedelsproduktion, bl a förpackning i modifierad atmosfär. Gaserna bevarar kvaliteten och färskheten hos livsmedlen. Det finns en lösning för varje livsmedel eller process som omfattar gas, utrustning och tjänster. Produktion och distribution av gaserna sker naturligtvis under mycket noggrann kontroll.

Våra experter hjälper dig med din förpackningslösning, där kunskaper om rätt förpackningsmaterial och val av utrustning är lika viktigt som att välja rätt gasblandning.

En totallösning med ALIGAL kan ge dig följande:

  • Råd om atmosfär, utrustning, förpackningsmaterial och hygien för din produkt
  • Support vid försök och tester av olika gasblandningar
  • Utrustning och installation av gasförsörjning
  • Medverkan vid uppstart och intrimning av processen
  • Analys av gasinnehåll i förpackningar
  • Utbildning av din personal

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

 

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44