Hoppa till huvudinnehåll
Flygplanstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Värmebehandling

Air Liquide erbjuder inte bara gas, utrustning och en rad tjänster som hjälper dig att generera, använda och kontrollera atmosfären i industriugnar för värmebehandlingsprocesser. Vi erbjuder också support från våra experter som har en omfattande teknisk kunskap om dina processer. Vi levererar säkra, pålitliga och skräddarsydda gaslösningar fram till point of use med bibehållen gaskvalitet, som hjälper dig att optimera din verksamhet och dina kostnader. I vårt erbjudande ingår även att hjälpa dig att följa de strikta regler och säkerhetskrav som gäller inom värmebehandling.

Läs mer om värmebehandlingsapplikationer:

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44