Hoppa till huvudinnehåll
Flygplanstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

TIG-svetsning

Air Liquide erbjuder kompletta gaslösningar för TIG-svetsning, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) är en process som används när man behöver en mycket hög kvalitet på svetsningen, t ex vid svetsning av tryckbehållare, rör eller motordelar.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44