Hoppa till huvudinnehåll
Flygplanstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

3D printing (additiv tillverkning)

Air Liquide erbjuder skräddarsydda lösningar för additiv tillverkning. Vi anpassar gasleveranser, utrustning och tjänster till dina specifika behov.

Våra lösningar omfattar:

  • Leverans av gas: argon, nitrogen eller helium
  • Processoptimering med hjälp av gas
  • Gasinstallation
  • Säkerhetsutrustning
  • Teknisk expertis vid projektering av gasinstallation och utrustning
  • Service och underhåll av gasinstallationer
  • Utbildning i bl a säker gashantering

Ladda ner produktblad Gaser för additiv tillverkning PDF

Gaser

Gaserna du använder i din process , d v s argon (Ar), nitrogen (N2) och helium (He), följer befintliga renhetskrav för 3D-processer och används under hela processkedjan:

  • Pulverproduktion: för atomisering, återvinning och förvaring
  • 3D-printing: för inertering av själva processen
  • Efterbehandling: som skyddsgas vid t ex värmebehandling och blästring

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44