Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Glödgning

Våra ALNAT™ lösningar för glödgning baseras huvudsakligen på gasblandningar som innehåller nitrogen, hydrogen och kolväte eller nitrogen och krackad metanol. Fördelarna med ALNAT är säkerhet, pålitlighet, mindre underhåll och lägre investeringskostnader. Rostfritt stål, kolstål och icke-järnmetaller glödgas för att minska spänningar, återställa strukturen efter bearbetningen och för att uppnå önskade egenskaper i materialet.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44