Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Lasersvetsning

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver för din lasersvetsningsprocess. Vid lasersvetsning används en laserstråle som hettar upp metallen så fort att delarna svetsas samman innan värmen från svetsen har spridit sig till det omgivande materialet. Detta gör att värmepåverkan och deformationer kan begränsas. Bearbetningshastigheten är dessutom oftast mycket högre jämfört med konventionell svetsning.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44