Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

MIG- och MAG-svetsning

Air Liquide erbjuder de gaser och den gasutrustning du behöver till din MIG- eller MAG-svets, t ex våra skyddsgaser ARCAL™. Gasblandningar för MIG-svetsning (Metal Inert Gas) används huvudsakligen vid svetsning av rostfritt stål och aluminium eller kopparlegeringar. MAG-svetsning (Metal Active Gas) är flexibel och kan anpassas när du vill uppnå hög svetshastighet och ett rent slutresultat. Denna process används för manuell och halvautomatisk svetsning eller automatiserade och robotiserade installationer som svetsar låglegerade kolstål, höglegerat rostfritt stål eller andra legerade eller rena metaller som t ex aluminium och koppar.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44