Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Sintring

Air Liquide erbjuder kompletta gaslösningar för sintring. Vi levererar nitrogen, hydrogen eller kolväteblandningar inklusive tjänster som t ex flödeskontroll och säker övervakning. Sintrade mekaniska komponenter produceras vanligtvis i kontinuerliga ugnar. Sintringen utförs i flera sammanhängande steg. För varje steg måste en specifik sammansättning av atmosfären tillföras för att processen ska lyckas.

Air Liquide har utvecklat en metod som gör att du kan kontrollera sammansättningen av atmosfären i varje steg genom hela processen. Atmosfären i varje steg kan justeras så att den motsvarar dina krav på de olika behandlade komponenterna.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44