Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Skumning

Air Liquide erbjuder noggranna och bubbelfria system för koldioxidförsörjning vid produktion av cellplastdelar. Koldioxid är ett miljövänligt alternativ för skumning av polymerer, i synnerhet om gasen återvinns. Det har dessutom visat sig att koldioxid är den bästa komponenten för skumning eftersom gasen är säker att använda och medför lägre kostnader jämfört med traditionella skumningskomponenter.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44