Hoppa till huvudinnehåll
Fordonstillverkning – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Släckning/kylning med gas

Släckning med gas är ett miljövänligt alternativ till släckning med olja eller saltlösning. Tillsammans med processer som t ex uppkolning, nitrering, glödgning m fl ger släckning med gas dig bättre möjlighet att kontrollera processen och minskar behovet av efterföljande bearbetning/justering. Vid släckning med gas kan du använda nitrogen, argon eller helium.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas med bibehållen kvalitet och renhet fram till den plats där gasen ska användas (point of use), t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44