Hoppa till huvudinnehåll

Övriga analysapplikationer

Air Liquide erbjuder en rad olika tjänster för analysapplikationer, exempelvis:

  • Elementära analyser (HR-ICPMS, DRC-ICPMS, ICP-OES, GFAAS)
  • Organiska analyser (GC-MS, GC, FTIR, Raman, UV-Vis)
  • Jontester (IC, Ion Chromatography)
  • Partikelanalyser (SEM-EDS, LPC, Optical Microscopy, FTIR, Raman microprobe)
  • Kromatografiska tekniker (LC-MS, GC-MS, GC-FID, GC-TCD, IC)
  • Inert atmosfärstest (FTIR, UV-Vis, GC, ICP-MS)

Gaser

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44