Hoppa till huvudinnehåll

Gaskromatografi

Air Liquide erbjuder ALPHAGAZTM rena gaser och gasblandningar som är anpassade efter dina behov av analysnoggrannhet. Gaserna uppfyller typiska krav för LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) och GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) och säkerställer att dina analyser kan utföras med största möjliga precision.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44