Hoppa till huvudinnehåll

Gaser

Världens ledande leverantör av gas

Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser för industri, laboratorier, livsmedel och sjukvård. I Norden arbetar vi i en organisation där Sverige, Danmark, Finland och Norge ingår, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda dig en mycket hög servicenivå - även över nationsgränserna.

Här nedan kan du se en översikt över de rena gaser vi levererar. Vi kan också leverera ett brett sortiment av industriella gasblandningar, skräddarsydda för dina behov. Med över 100 års erfarenhet i branschen är du garanterad professionell, säker service och specialister som ger dig råd och vägledning när du behöver det.

Välj den bästa gasen för dina behov

Du kan läsa mer om de olika gaserna och deras användningsområden i översikten nedan. Du kan också använda vår gasguide, som låter dig välja ett användningsområde, varefter du kommer att se en lista över användbara gaser eller gasblandningar.

Vårt sortiment av rena gaser innefattar acetylen, ammoniak, argon, lustgas (dikväveoxid), helium, väte (hydrogen), koldioxid, luft, kväve (nitrogen) och syre (oxygen). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha ett icke-bindande erbjudande på den gas du behöver.

Rätt gas ger högre effektivitet

Som världens ledande leverantör av gaser vet vi att rätt gas kan vara avgörande för din produktion. Rätt gas kan garantera mer upptid, minska kostnader, öka effektiviteten och öka operativ flexibilitet. Detta innebär i förlängningen att du kan uppnå högre produktivitet och därmed stärka ditt företags konkurrenskraft.

Ibland är rena gaser det rätta valet, och ibland är en gasblandning den optimala lösningen. Vi erbjuder en rad specialgaser som utvecklas på grundval av omfattande erfarenhet och insikt i branschen. Vi garanterar att våra specialgasblandningar är effektiva, säkra och stabila.

Användning av gaser inom industrin

Gas används i en mängd industriprocesser, t ex som skyddsgas vid stål- och metallbearbetning, men också som reduktionsgas och bränngas. Även om intresset har vuxit de senaste åren, är användning av t ex biogas inom industrisektorn dock fortfarande begränsad.

Fordonsindustrin

Inom fordonsindustrin används bland annat argon vid produktion av bildelar. Gas används också för tillverkning av lampor för strålkastare, blinkers och bromsljus som ofta innehåller en blandning av argon och kväve. Vissa specialgaser tillämpas vid testning av motorer och däckfyllning.

Läkemedelsindustrin

Inom läkemedelsindustrin och laboratoriesektorn används en rad olika gaser för framställning av läkemedel. Bland annat använder man koldioxid för tillverkning av läkemedel i pulverform och nitrogen (kväve) för kylning och förpackning i inert atmosfär. Nitrogen är även en grundläggande komponent inom moderna farmaceutiska framställningsprocesser.

Livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin används stora volymer av gas vid produktions- och förpackningsprocesser. Livsmedelsgaser kan även ingå som tillsats för att upprätthålla produktens kvalitet. Vanliga livsmedelsgaser är koldioxid och kväve. Koldioxid används i drycker som läsk, öl och vin. Kvävgas används vid kylning/frysning, förpackning i modifierad atmosfär och vid transport av livsmedel.

Leverans av gaser

Air Liquide levererar gaser för industriell användning i flytande form med tankbil eller i mindre kärl avsedda för flytande gas, på enstaka flaskor eller i flaskpaket. Vi erbjuder gaser med olika renheter, koncentrationer och volymer. När du behöver gasen i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil till installerad tank.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t.ex. gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Läs mer om våra tjänster:

Säkerhetsdatablad

Lär känna produkten med hjälp av säkerhetsdatabladet.

Filtrera
Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44