Hoppa till huvudinnehåll

Helium

För inertering, kylning och svetsning

Användning av helium

Helium är en kemiskt inert gas som spelar en mycket viktig roll inom en rad olika verksamheter och processer, t ex MRI-scannrar, halvledare, fiberoptik, forskning, tillverkning av krockkuddar, läcksökning samt värme- och ytbehandling m m. Heliumgas används också till ballonger för både fest och meteorologi. Gasens kemiska formel är He. Air Liquide levererar helium i ett antal olika renheter och volymer, beroende på ditt behov.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI-scannrar, som huvudsakligen används för att upptäcka tumörer och vävnadsförändringar, använder helium för att kyla den magnet som bibehåller de extremt låga temperaturer som krävs för att utrustningen ska fungera på rätt sätt.

Fiberoptik

Heliumgas krävs också vid tillverkning av fiberoptik. Gasen används för att skapa den mycket rena glasform där fibrerna tillverkas. Helium behövs även för kylprocessen och gör det möjligt att producera stora volymer snabbt.

Elektronik

Helium används inom elektronikindustrin, bl a i applikationer avsedda att rena, glödga, fräsa, läcksöka och etsa.

Svetsning

Helium används ofta som en inert skyddsgas vid bågsvetsning. Den används både som en ren gas och i blandningar med argon för TIG- och MIG-svets. Inom vissa bågsvetsapplikationer fungerar helium bättre som skyddsgas jämfört med argon, eftersom helium ger högre värme i bågen vid samma strömstyrka och båglängd. Detta ger en djupare genomträngning som är att föredra när man svetsar i tjockare material som kräver snabbare svetshastighet eller när man svetsar i metaller med hög termisk ledningsförmåga.

Forskning och Analys

Air Liquide levererar heliumgas och flytande helium med olika grad av renhet under vårt produktnamn ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1 helium har en renhet på 99,999%, medan ALPHAGAZ 2 är högrent helium med en renhet på 99,9999% som används inom kritiska applikationer för laboratorier och analyser. ALPHAGAZ 1 levereras med vår öppna ergonomiska huv med ventilen SMARTOP™. Flytande helium säljs även i mindre kärl avsedda för flytande gaser.

Dykning

Industrier som arbetar offshore använder dykgaser och gasblandningar med helium och oxygen för arbete under vatten.

Ballonggas

Helium används även som gas till ballonger för såväl festliga ändamål som för meteorologi och forskning. Våra gasflaskor är utrustade med en öppen ergonomisk huv och vår ventil SMARTOP™. SMARTOP har en ON/OFF-spak för snabb öppning/stängning av flaskan och en inbyggd flödesbegränsare för att minimera spill. Vill du köpa gas och få en egen gasflaska har vi utvecklat den lätthanterliga och smarta gasflaskan ALbeeTM Fly för dig.

Läs mer om hälsorisker vid användning av helium för att förvränga rösten i vårt säkerhetsblad om helium (PDF)

Hälsorisker vid användning av helium för att förvränga rösten

Att inhalera helium för att förvränga rösten är förenat med hälsorisker och du kan skada dig allvarligt. Helium ersätter syret i lungorna vilket kan leda till medvetslöshet, kvävning och i värsta fall döden. Det kan med otur räcka med några få inandningar för att det ska få värsta tänkbara följder. Att andas in ren helium är alltså förknippat med livsfara!
Läs mer om hälsoriskerna med användning av olika gaser, både i berusningssyfte och för att förvränga rösten i säkerhetsinformation om helium (PDF)

Leverans av helium (He)

Helium levereras i kärl avsedda för flytande gas, i storlekar anpassade efter kundbehov. Vi kan erbjuda flaskor eller flaskpaket med 100 liter, 50 liter, 20 liter eller mindre flaskor med 10 liter helium.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de lösningar du behöver för att kunna hantera gas på ett säkert, effektivt och lönsamt sätt.

Läs mer om våra tjänster:

Branscher som använder helium

Läs mer om användning av helium inom din bransch:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44