Hoppa till huvudinnehåll
Hydrogen

Hydrogen

Reduktionsgas, bränngas, instrumentgas

Användning av hydrogen

Hydrogen (benämns även väte eller vätgas) används bl a inom industrin som reduktionsgas, t ex vid ugnslödning, och bränngas samt inom forskning och analys som bärgas och instrumentgas. Air Liquide levererar vätgas som en ren specialgas i två renheter: ALPHAGAZ™ 1, med en renhet på  99.999%, och ALPHAGAZ 2, med en renhet på 99.9999%, som används vid kritiska laboratorie- och analysapplikationer.

Läs mer om användning av hydrogen inom Forskning och Analys

Hydrogen i helium eller nitrogen är gasblandningar som används som kalibreringsgas (referensgasblandning) vid avgastester av motorer.

Läs mer om användning av gaser inom Fordonsindustrin

Hydrogen - framtidens energi

Hydrogen kan framställas från en rad energikällor, i synnerhet förnybar energi. Gasen har därför stor potential som en ren energikälla och är ett alternativ till fossila bränslen. Väte kombinerat med luftens syre kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller där rent vatten blir den enda biprodukten.

Air Liquide täcker in hela försörjningskedjan för hydrogen som bränsle: produktion, distribution, lager, bränsleceller och laddningsstationer för fordon. Vi är därmed delaktiga i arbetet med att sprida väte som en ren enerigkälla för bl a personbilar och bussar.

Läs mer om vätgasens möjligheter under Förnybar energi

Leverans av hydrogen

Air Liquide levererar hydrogen och gasblandningar med hydrogen i olika volymer och koncentrationer, både på gasflaskor och genom produktion på plats.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din vätgas eller vätgasblandning fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör 

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster: