Hoppa till huvudinnehåll
Hydrogen

Hydrogen

Reduktionsgas, bränngas, instrumentgas

Användning av hydrogen (väte)

Hydrogen (benämns även väte eller vätgas) används bl a inom industrin som reduktionsgas, t ex vid ugnslödning, och bränngas samt inom forskning och analys som bärgas och instrumentgas. Gasens kemiska formel är H2.

Air Liquide levererar vätgas som en ren specialgas i två renheter: ALPHAGAZ™ 1, med en renhet på  99.999%, och ALPHAGAZ 2, med en renhet på 99.9999%, som används vid kritiska laboratorie- och analysapplikationer. 

Läs mer om användning av hydrogen inom Forskning och Analys

Hydrogen i helium eller nitrogen är gasblandningar som används som kalibreringsgas (referensgasblandning) vid avgastester av motorer.

Läs mer om användning av gaser inom Fordonsindustrin

Flytande väte

Väte blir flytande vid ca -253°C och används bl a som kylmedel och för framställning av ammoniak och metanol. Väte används också som bränsle till raketmotorer på bl a rymdfärjor. Över en miljon liter flytande väte behövs för att driva varje motor. Väte var huvudbränslet i NASA:s Saturn V som ingick i det amerikanska rymdprogrammet Apollo. Gasen producerar tre gånger mer energi än vanligt bränsle, vilket gör att man kan lasta rymdfärjan med betydligt större volymer.

Hydrogen - framtidens energi

Hydrogen kan framställas från en rad energikällor, i synnerhet förnybar energi. Gasen har därför stor potential som en ren energikälla och är ett alternativ till fossila bränslen. Framställningen sker genom elektrolys i stora vattenbassänger. När vattnet har spjälkats kan hydrogenet samlas upp, kylas och fyllas på gasflaskor. Väte kombinerat med syre kan omvandlas till elektricitet med hjälp av bränsleceller där rent vatten blir den enda biprodukten. Bränsleceller som drivs av väte är miljövänliga energikällor som numera används flitigt inom bil- och båtindustrin.

Air Liquide-koncernen har den teknik och kunskap som täcker in hela försörjningskedjan för hydrogen som bränsle: produktion, distribution, lager, bränsleceller och laddningsstationer för fordon. Air Liquide-koncernen är därmed delaktig i arbetet med att sprida väte som en ren enerigkälla för bl a personbilar och bussar.

Läs mer om vätgasens möjligheter under Förnybar energi

Leverans av hydrogen (H2)

Air Liquide levererar hydrogen och gasblandningar med hydrogen i olika volymer och koncentrationer, både på gasflaskor och genom produktion på plats.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din vätgas eller vätgasblandning fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör 

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44