Hoppa till huvudinnehåll

Koldioxid

En icke brännbar gas för industri, laboratorier och sjukvård

Användning av koldioxid

Koldioxid (CO2) används i en mängd viktiga applikationer inom alla typer av industrier, på laboratorier och inom sjukvården (Medicinteknisk koldioxid). Den kemiska beteckningen för koldioxid är CO2. I fast form (-78°C) går koldioxid ibland också under benämningen torris som används som köldmedium, t ex vid kylning i charkindustrin, vid nedfrysning av vävnader och vid brandsläckning, eftersom detta är en icke brännbar gas. Flytande koldioxid är en huvudkomponent inom kryomekanisk kylning men fungerar även som ett bra lösningsmedel. I vissa kemiska processer är koldioxid en restprodukt som kan tas om hand och renas för att därefter återanvändas.

Läs också om säker hantering av koldioxid.

Fordonsindustrin

Koldioxid i gasblandningar med två, tre eller flera komponenter används inom fordonsindustrin. Koldioxid i nitrogen används som kalibreringsgas (referensgasblandning) vid avgastester av motorer.

Läs mer om användning av koldioxid inom Fordonsindustrin.

Livsmedel och drycker

Koldioxidgas används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Koldioxid är t ex en huvudingrediens i kolsyrade drycker som läsk, öl och vin. Livsmedelsindustrin använder koldioxid i livsmedelsprocesser som t ex kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram för livsmedel och drycker ALIGALTM speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.

Läs mer om användning av gaser till Drycker och Livsmedel

Stål- och metallbearbetning

Koldioxid används ofta ofta som skyddsgas i halvautomatiska svetsprocesser vid stål- och metallbearbetning.

Läs mer om koldioxid som skyddsgas till Stål- och metallbearbetning

Vattenbehandling

Inom många industrier används koldioxid vid olika typer av vattenbehandling, t ex pH-justering för att neutralisera processer och avloppsvatten.

Läs mer om användning av koldioxid till vattenbehandling under Miljö

Leverans av koldioxid (CO2)

Air Liquide levererar koldidoxid i flytande form med tankbil eller i mindre kärl avsedda för flytande gas, på enstaka flaskor eller i flaskpaket. Vi erbjuder flytande eller gasformig koldioxid med en rad olika renheter, koncentrationer och volymer. När du behöver gasen i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil. Vi installerar då en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör 

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Branscher som använder koldioxid

Läs mer om användning av koldioxid inom din bransch:

Sjukvård

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44