Hoppa till huvudinnehåll
Telefonnummer att ringa till Air Liquide vid en nödsituation

Nödsituationer

Om en olycka inträffat i samband med hantering av gas, ring alltid först 112!

Olyckor i samband med hantering av gas

 • Ring alltid först 112, om en olycka inträffat i samband med hantering av flytande gas eller gasflaskor.
   
 • Om olyckan inträffat utanför ordinarie kontorstid, ring även Air Liquides jourtelefon 022039600. Detta gäller t ex akuta tankläckage.
   
 • Viktig information finns i Säkerhetsdatabladet för respektive gas.
  Läs i respektive säkerhetsdatablad om: 
  första hjälpen (avsnitt 4)
  brandbekämpning (avsnitt 5)
  oavsiktliga utsläpp (avsnitt 6).

Läs också mer om hantering av gasflaskor i nödsituationer.

Akuta leveranser – kontorstider

Beställning av flytande gaser
Orderkontoret, Malmö, öppettider: 07.30-15.45
Telefon: 0771953010 (Välj "3" för Malmö)

Beställning av flaskgaser
Orderkontoret, Nässjö, öppettider: 07.00-15.45
Telefon: 0771953010 (Välj "1" för Nässjö)

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44