Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Behandling av avloppsvatten

Air Liquide erbjuder innovativa, effektiva och miljövänliga lösningar för behandling av avloppsvatten. Med en gaslösning kan du t ex ersätta miljöfarliga syror för pH-kontroll eller minska BOD- och COD-värden. Vi har lång erfarenhet av vattenbehandling och våra lösningar sätter säkerhet och miljö först.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44