Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Biotillverkning – cellodlingar

Air Liquide erbjuder tillförlitliga gaslösningar för kontrollerad atmosfär. Applikationer cellodlingar kräver en blandning av oxygen, nitrogen och koldioxid. Gasblandningen strilas genom cellprovet så att oxygen tillförs under celltillväxten.

Dessutom används koldioxid för pH-kontroll, medan nitrogen används för att ta bort överflödig koldioxid.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44