Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Inertering, skyddsatmosfär och rening

Råvaror, API och hjälpämnen kan vara känsliga för oxygen och fukt i luften. Därför måste de ofta skyddas med en inert gas för att undvika ovälkomna reaktioner, så att läkemedlets verksamma egenskaper kan bevaras. Inertering, skydd och rening med nitrogen bidrar också till att minska risken för antändning och explosion vid t ex lagring av lättantändliga lösningsmedel och fräsning av pulver. Air Liquides lösningar, som omfattar gas, utrustning och tjänster, ger dig en optimerad förbrukning av nitrogen och noggrann kontroll.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44