Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Minskning av partikelstorlek

Att minska partikelstorleken på API och hjälpämnen spelar en viktig roll när det gäller slutproduktens egenskaper och kvalitet, d v s upplösningsförmåga, uniformt innehåll och stabilitet. Air Liquide erbjuder en applikation för kryomalning där materialet kyls ner till låga eller mycket låga temperaturer med en kryogen vätska, vanligtvis flytande nitrogen, så att partiklarna får en tät storleksfördelning.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44