Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Förpackning

Vissa läkemedel är känsliga för oxygen och fukt som finns i luften. Därför måste de ofta skyddas med en inert gas för att de ska behålla sin läkande effekt. Vissa terapeutiska proteiner packas i en nitrogenatmosfär under fill-finish operationer för att förlänga hållbarheten.

Då gasen kommer i direkt kontakt med den slutliga läkemedelsprodukten, är det viktigt att gasförsörjningen är tillförlitlig och följer rådande reglverk. Air Liquide erbjuder produktprogrammet PhargalisTM, gaser särskilt framtagna för läkemedels- och bioteknikindustrin. Gaserna produceras och levereras enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och specifikationerna i den Europeiska Farmakopéen.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44