Hoppa till huvudinnehåll
Läkemedel och Bioteknik
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Logistik för kylkedjan

Temperaturvariationer kan påverka ett läkemedels stabilitet och därmed dess läkande effekt. Temperaturkänsliga farmaceutiska och diagnostiska produkter måste hållas stabila under distribution och komma fram sin slutdestination utan skador.

Air Liquide erbjuder lösningar som omfattar logistik för kylkedjan med torris eller flytande nitrogen. Även mycket känsliga leveranser av t ex kliniska prover, vacciner, diagnostisk och biologisk utrustning kan förvaras och transporteras utan att ta skada.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44