Hoppa till huvudinnehåll

LASAL™

Gaser för din laser

LASAL™ – gaser för laserapplikationer

LASAL är Air Liquides produktnamn för gaser till laserapplikationer och omfattar ett komplett sortiment av gaser som är anpassade för alla typer av laserutrustning.

LASAL lasergaser omfattar koldioxid, nitrogen (kvävgas), oxygen (syrgas) och helium, antingen som rena gaser eller i blandningar. Vilken eller vilka gaser som krävs beror på typ av laserutrustning och arbete. Vanligen används nitrogen, helium och koldioxid för laserkaviteten, nitrogen eller oxygen för skärning, och argon eller helium som skyddsgas vid svetsning. Utöver gasen erbjuder vi teknisk rådgivning, service, utrustning för gas och utbildning.

Oavsett vilken gas din applikation kräver, hjälper våra LASAL-gaser och gasblandningar dig att sänka dina driftskostnader genom att öka såväl produktionshastighet som kvalitet och förlänga livslängden på din laserutrustning.

Lasergaser används till svetsning, skärning, ytbehandling och märkning

Laserteknik används i allt större utsträckning inom industrin, framför allt till svetsning, skärning, ytbehandling och märkning, och i synnerhet till applikationer som ställer höga krav på mått, ytans noggrannhet och liten värmepåverkan samt till komponenter med komplicerad form där det är nödvändigt med hög precision. Laser används vid plåtsbearbetning, tillverkning av köksutrustning, elektronikkomponenter eller detaljer för robotsvetsning inom fordonsindustrin.

Leverans av LASAL

Air Liquide levererar LASAL i olika volymer.

Behöver du gas i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil. Vi installerar då en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning. Vi levererar också gasen på gasflaskor.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Läs mer om LASAL:

Branscher som använder LASAL

Läs mer om användning av LASAL inom din bransch:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44