Hoppa till huvudinnehåll
Livsmedel – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Brandsläckning

Många jordbruksprodukter är lättantändliga, spannmålsdamm är t ex explosivt, och lagrade nötter kan brinna. Förbränning kräver dock syre och genom att skydda de lättantändliga produkterna från syre kan du undvika brand eller explosion. Nitrogen och koldioxid används vanligtvis för denna applikation.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44