Hoppa till huvudinnehåll
Livsmedel – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Frysning

Air Liquide ligger alltid i framkant när det gäller teknologi för frysning och transporter av frysta livsmedel. Vi levererar den utrustning och den support du behöver till din frysapplikation, och våra experter ger dig råd, oavsett storlek och komplexitet på din process.

En totallösning med ALIGALTM kan ge dig följande:

  • Försökskörningar och tester med frystunnlar eller frysskåp
  • Installation av tank för gas med automatiska leveranser
  • Installation av gasledning mellan tank och förbrukningsställe
  • Uthyrning eller försäljning av frystunnel eller frysskåp
  • Medverkan vid uppstart för intrimning av processen
  • Utbildning av din personal

Gaser

Vår totallösning för Livsmedel

  • Nexelia totallösning för kylning och frysning av livsmedel

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44