Hoppa till huvudinnehåll
Livsmedel – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Skivning

Air Liquide har en lösning som använder flytande nitrogen eller koldioxid för skalfrysning i samband med skivning. Lösningen är flexibel och kan integreras med den befintliga processen för skivning och förpackning av t ex kött, fisk och ost. Du kan reducera svinnet och förbättra hygien, avkastning och utseende på produkten. Genom att ersätta din manuella skivning med en automatisk skivningsprocess kan du dessutom öka skivningstakten med hela 50%.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Vår totallösning för livsmedel

  • Nexelia totallösning för kylning och frysning av livsmedel

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44