Hoppa till huvudinnehåll

Neutralisering efter blekning

Koldioxid kan användas för att pH-reglera mekanisk eller kemisk massa efter alkalisk blekning, i synnerhet när man har använt väteperoxid. Fördelarna med att använda koldioxid, jämfört med traditionella syror, är att koldioxid är en svag syra som är enklare, säkrare och mer pålitlig. Koldioxid genererar dessutom ingen ökad salthalt, d v s det blir minskad korrosionsrisk samt minskad sulfathalt i avloppsvattnet.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44