Hoppa till huvudinnehåll

Oxidative extraction (Eo)

Denna process gör att du kan använda en mindre mängd klorföreningar under blekningsprocessen, i synnerhet klordioxid. Oxygen används ofta tillsammans med väteperoxid för att man i ännu högre grad ska kunna reducera mängden kemikalier och organiska klorföreningar (AOX).

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

 

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44