Hoppa till huvudinnehåll

Oxygenanrikning i sodapannan

Massaproduktion begränsas av kapaciteten i sodapannan. Air Liquide har tillsammans med JANSSEN utvecklat en metod för anrikning där oxygen används för att öka kapaciteten i sodapannan med 10-20%.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44