Hoppa till huvudinnehåll

pH-justering i pappersmaskiner

Koldioxid kan på ett säkert sätt ersätta syror, som t ex svavelsyra, alun eller svaveldioxid, i pappersmaskiner. Att använda koldioxid gör det möjligt att få en bättre pH-reglering och hjälper till att minska korrosion, samtidigt som metoden är lätt att installera.

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44