Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Avfallshantering / Avfallsförbränning

Air Liquide erbjuder kalibreringsgaser till de analysinstrument du använder för dina utsläppstest och hjälper dig att följa befintliga miljökrav för avfallsförbränning och bio-avfall. Vi erbjuder även olika typer av utrustning så att du på ett säkert sätt kan lagra, hantera och leverera gaserna till dina applikationer.

Läs mer om förbränning av farligt avfall:

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44