Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Deponier

Deponier avger metangas och växthusgaser som koldioxid. Air Liquide-koncernen erbjuder processer som separerar metan och koldioxid från biogas och deponigaser. Detta gör att man kan återvinna värdefull metangas.

Läs mer om förnybar energi på Air Liquide-koncernens hemsida

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Varför välja oss?

 • 01

  Ett brett utbud

  Vi erbjuder flaskgaser i olika volymer liksom all gasutrustning som du behöver. Vi levererar också flytande gas på tank och lösningar som innebär produktion av gas på plats vid din anläggning.

 • 02

  Tillförlitliga produkter

  Unik produktionsteknologi och ISO-certifierade anläggningar säkerställer tillförlitlighet på produkterna.

 • 03

  Våra experter

  Våra experter ger dig råd om hur du kan optimera din verksamhet när det gäller gasanvändning för vattenbehandling, luftrening och avfallshantering.

 • 04

  Forskning och utveckling

  Vi har ett globalt nätverk av applikationsexperter, ingenjörer och forskning- och utvecklingsteam som hjälper dig att ta fram den optimala lösningen för ett givet behov.