Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Deponier

Deponier avger metangas och växthusgaser som koldioxid. Air Liquide-koncernen erbjuder processer som separerar metan och koldioxid från biogas och deponigaser. Detta gör att man kan återvinna värdefull metangas.

Läs mer om förnybar energi på Air Liquide-koncernens hemsida

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44