Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Oxygenanrikning i kalk- och cementugnar

Anrikningen av den primära förbränningsluften i kalk- och cementugnar gör det möjligt att öka genomströmningen och förbättra produktkvaliteten. När man tillsätter oxygen ökar temperaturen i ugnen, vilket förbättrar temperaturprofilen. Användning av oxygen gör att man kan minska den totala mängden reducerat svavel (TRS) och/eller koloxid (CO).

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44