Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

pH-justering

Air Liquide erbjuder lösningar med koldioxid som bl a används för neutralisering och pH-justering av avlopps- och processvatten, pH-justering i simhallar samt för hårdhetshöjning och pH-justering av dricksvatten. 

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44