Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

pH-justering

Air Liquide erbjuder lösningar med koldioxid som bl a används för neutralisering och pH-justering av avlopps- och processvatten, pH-justering i simhallar samt för hårdhetshöjning och pH-justering av dricksvatten. 

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Varför välja oss?

 • 01

  Ett brett utbud

  Vi erbjuder flaskgaser i olika volymer liksom all gasutrustning som du behöver. Vi levererar också flytande gas på tank och lösningar som innebär produktion av gas på plats vid din anläggning.

 • 02

  Tillförlitliga produkter

  Unik produktionsteknologi och ISO-certifierade anläggningar säkerställer tillförlitlighet på produkterna.

 • 03

  Våra experter

  Våra experter ger dig råd om hur du kan optimera din verksamhet när det gäller gasanvändning för vattenbehandling, luftrening och avfallshantering.

 • 04

  Forskning och utveckling

  Vi har ett globalt nätverk av applikationsexperter, ingenjörer och forskning- och utvecklingsteam som hjälper dig att ta fram den optimala lösningen för ett givet behov.