Hoppa till huvudinnehåll
Miljö – värdekedja
Välj det steg i värdekedjan där Air Liquide kan erbjuda dig en lösning.

Syresättning av avloppsvatten

Genom tillsats av oxygen kan avloppsvatten förbättras. Då överflödig gas från luftinjektering tas bort, minskas effekten av nitrogen och därmed reduceras VOC-utsläppen. För de mest krävande vattenförhållandena kan ozonering vara den bästa lösningen. Våra system för oxygeninjektering kan även reducera mängden BOD och COD i vattenreningsverken så att vattnet klarar även de strängaste miljökraven.

Läs mer om syresättning av avloppsvatten:

Gaser

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din gas fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Säkerhetsdatablad och broschyrer

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44