Hoppa till huvudinnehåll
Nitrogen

Nitrogen

Inte bara för kylning och frysning

Användning av nitrogen

Nitrogen (även kallat kväve eller kvävgas) används inom praktiskt taget alla industriverksamheter. Den kemiska formeln för kväve är N eller N2 för kvävgas. Raffinaderier och petrokemisk industri kräver stora mängder gasformig nitrogen för att eliminera oxygen och fukt i olika processer. Livsmedelsindustrin använder nitrogen i livsmedelsprocesser som t ex kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Inom många industrier används kvävgas i mindre mängder för att nollställa och rena analysinstrument.

Kväve för laboratorier och analyser

Air Liquide levererar både flytande kväve, som ibland också kallas för liquid nitrogen (LIN), och gasformig kväve eller nitrogengas i den renhet och de volymer som du behöver till din process. Vi erbjuder ren kvävgas under vårt produktnamn ALPHAGAZ™. ALPHAGAZ 1 nitrogen har en renhet på 99,999%, medan ALPHAGAZ 2 har en renhet på 99,9999% och passar för kritiska laboratorie- och analysapplikationer. ALPHAGAZ 1 levereras på gasflaskor utrustade med vår öppna och ergonomiska huv och vår flaskventil SMARTOP™. Vi erbjuder även flytande nitrogen i mindre kärl avsedda för kryogena gaser.

Livsmedel och drycker

Nitrogen används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Nitrogen används framför allt för kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram för livsmedel och drycker, ALIGALTM,speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.
Läs mer om användning av gaser till Drycker och Livsmedel.

ALbee Cool - nitrogen på köpflaska

ALbeeTM Cool nitrogen är en smidig köpflaska med arbetstryck 0-50 bar avsedd för provtryckning, läcksökning, spolning och lödning. Med ALbee Cool är du snabbt igång med arbetet.

Leverans av nitrogen (kväve)

Air Liquide levererar nitrogen och gasblandningar med nitrogen i olika volymer och koncentrationer. Du kan köpa flytande kväve från oss i stora volymer. Vi levererar den säkert i flytande form via tankbil och installerar en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning. Behöver du kvävgas på gasflaskor är dessa utrustade med någon av våra moderna och smarta flaskventiler som ingår i det vi kallar Top-familjen det vill säga SMARTOPTM, ALTOPTM, EXELTOPTM eller ALbeeTM Cool. Vi erbjuder även produktion på plats.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din syrgas eller syrgasblandning fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör 

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44