Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides innovativa lösningar leder till hållbar utveckling.

Utveckling av innovationer och lösningar

Air Liquide i Norden bidrar till minskade klimatförändringar genom att utveckla innovationer och lösningar för ökad energieffektivitet, minskning av koldioxidutsläpp och resursoptimering hos våra kunder.

Air Liquide i Norden bidrar till minskade klimatförändringar genom att utveckla innovationer och lösningar för ökad energieffektivitet, minskning av koldioxidutsläpp och resursoptimering hos våra kunder. Green Origin klimatsmart gas är ett exempel på en innovation som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Några av våra innovativa lösningar leder till bättre hållbarhet, som t ex minskad energiförbrukning, ökad livslängd på livsmedel, rening av avloppsvatten och minskad kemikalieanvändning, medan andra innovationer påverkar produktsäkerhet och kvalitet.

Air Liquide-koncernen arbetar för att bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. I Norden arbetar vi aktivt med detta, bl a genom att utveckla biogas för industrier och transporter, främja vätgas som en framtida energikälla och genom att undersöka och utveckla möjligheterna för CCS (Carbon Capture and Storage).

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44