Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides mål är att arbeta nära tillsammans med våra kunder och patienter.

Våra kunder och patienter

Air Liquides mål är att arbeta tillsammans med kunder och patienter för hållbar utveckling så att vi gemensamt kan hitta sätt att minska koldioxidutsläppen.

Branschkunskap

Vårt mål är att arbeta nära tillsammans med våra kunder och patienter. Vi vill förstå deras utmaningar och dela våra djupgående kunskaper om gaser (syre, väte, koldioxid m fl) så att vi tillsammans kan hitta sätt att minska koldioxidutsläppen, förbättra resursoptimeringen och ta itu med andra hållbarhets- eller affärsutmaningar.

Oavsett bransch eller behov av lösningar hjälper vi våra kunder att utforska de stora möjligheter som gastekniken har att erbjuda. Vi stödjer våra kunder hela vägen från analys, testning, installation och utbildning till den optimerade och slutliga processen för gasanvändning.

Användning av våra produkter

Säkerhet är vår högsta prioritet. Detta gäller även i samarbetet med våra kunder och patienter. Vi utbildar våra kunder och patienter i hur man på ett säkert sätt ska hantera gasen och delar relevant information om säker gashantering, samtidigt som vi alltid är tillgängliga för support.

Arbetet med att uppfylla våra kunders och patienters kvalitetskrav är ett annat mycket viktigt ansvar. Det omfattar såväl produkt- som processkvalitet. För vår hälso- och sjukvårdsverksamhet ligger patientsäkerhet alltid i fokus och vi följer god tillverkningssed strikt (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder och patienter strävar vi efter att sätta oss in i hur våra produkter ska användas för att kunna dela med oss av våra kunskaper om hur vi kan bidra till en mer hållbar drift eller mer hållbara produkter. Vi fortsätter gärna dialogen, även efter försäljningen, för att säkerställa optimal användning och effekt av investeringen.

Våra siter i Norden är certifierade enligt ISO 9001 2015.

Certifikat ISO 9001 – 2015

PDF - 1.46 MB

Affärsetik

Våra handlingar har alltid drivits av starka etiska principer. Vi följer de högsta etiska standarderna när vi bedriver vår affärsverksamhet. Air Liquide följer alla lagar och förordningar, särskilt om rättvis konkurrens, och accepterar inte korruption i någon form. Alla medarbetare genomgår årligen en obligatorisk e-learning i Code of Conduct.

Air Liquide Nordics Code of Conduct document

PDF - 2.35 MB

Kundrelation

En långsiktig och god relation med våra kunder är en förutsättning för en hållbar affärsverksamhet.
 
En kundrelation är en relation mellan företag och människor. Därför lägger vi stor kraft på att rekrytera, utveckla och behålla rätt talanger för att kunna bemöta våra kunder på bästa sätt.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44