Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide bidrar till hållbarhet genom att ställa tydliga krav på våra leverantörer.

Våra leverantörer

Även om huvuddelen av våra produkter framställs från luft, behöver vi leverantörer som förser oss med material och komponenter, som t ex kompressorer, ventiler, gastankar och gasflaskor, liksom utrustning för tjänster och underhåll.

“The sky is not our limit - it’s our supplier!”

Den huvudsakliga råvaran för Air Liquides gasproduktion är luft. Luften komprimeras, kyls och destilleras till syre, kväve och argon i våra egna nordiska produktionsanläggningar för luftgas. 

Acetylen och hydrogen är också gaser som Air Liquide i Norden producerar i egna anläggningar, medan den koldioxid vi levererar är en återvunnen restprodukt från andra industriella processer. Övriga gaser, t ex vissa typer av gasblandningar, importeras. Helium importeras från naturliga källor utanför Europa.

Även om huvuddelen av våra produkter framställs från luft, behöver vi leverantörer som förser oss med material och komponenter, som t ex kompressorer, ventiler, gastankar och gasflaskor, liksom utrustning för tjänster och underhåll.

Vi bidrar till hållbarhet genom att ställa tydliga krav på våra leverantörer vad gäller säkra och hälsosamma arbetsplatser, efterlevnad av lagar och förordningar, mänskliga, sociala och arbetsrättsliga rättigheter, respekt för miljön och etiska affärsprinciper. 

Läs mer om hur Air Liquide-koncernen arbetar med hållbara inköp här.

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44