Hoppa till huvudinnehåll
Resultat för Air Liquides hållbarhetsmål inom områdena verksamhet, kunder och ekosystem.

Våra resultat

Air Liquide i Norden rapporterar varje år in data till koncernen för konsolidering och publicering av hållbarhetsresultat.

Air Liquide i Norden rapporterar årligen in data till koncernen för konsolidering och publicering av hållbarhetsresultat. Under 2020 uppnådde koncernen följande resultat:

Vår verksamhet

Mål 2025

Resultat 2020

Reducera koldioxidavtrycket* med 30% (4,4) 2025 jämfört med 2015-års nivå (6,3). >30% Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med 2015-års nivå.
Delmål 1:
Öka inköp av förnybar energi med 70%.

+30%

Ökning av mängden inköpt förnybar energi jämfört med 2015, vilket motsvarar 36% av målet för 2025.
Delmål 2:
Öka energieffektiviteten i produktionsanläggningarna med 5%.

+0,5%

Minskning av energiförbrukningen per m3 producerad luftgas jämfört med 2015.
  -0,1% Ökning av energiförbrukningen per m3 producerad vätgas jämfört med 2015.
Delmål 3:
Reducera koldioxidavtrycket från flytande gaser och gasflaskor med 10% genom optimering av såväl produktion som transporter.
-2,4% Förbättrad effektivitet vid leverans av flytande gaser jämfört med 2015 (km/ton transporterad produkt).

 

*) Beräknat som kg CO2-ekvivalenter/Euro EBITDA baserat på 2015-års valutakurs, exklusive IFRS16 för växthusgaser i Scope 1 och 2.

Våra kunder

Mål 2025

Resultat 2020

Delmål 1:
Lansering av erbjudanden och lösningar som leder till minskade koldioxidutsläpp.


3,6 Mt CO2

Undvikna CO2-utsläpp genom optimerade lösningar.
Delmål 2:
Utveckling av innovativa processer tillsammans med kunder.


11,2 Mt CO2

Undvikna CO2-utsläpp hos våra kunder.

 

Ekosystem

Mål 2025

Resultat 2020

Delmål 1:
Utvidga den cirkulära ekonomin.


1,3 TWh

Produktionskapacitet för biometan.
Delmål 2:
Utveckla rena kyltransporter.
>20 Turbo-Brayton cryogenic systems har leverats.
Delmål 3:
Främja utvecklingen av vätgas som drivmedel.
100,000 Ton Årlig reduktion av CO2-utsläpp som en följd av projekt genomförda i Europa.
Delmål 4:
Skapa en global ekonomi baserad på vätgas.
109 Företag är nu medlemmar i Hydrogen Council.

 

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44