Hoppa till huvudinnehåll
Resultat för Air Liquides hållbarhetsmål inom områdena verksamhet, kunder och ekosystem.

Våra resultat

Air Liquide i Norden rapporterar varje år in data till koncernen för konsolidering och publicering av hållbarhetsresultat.

Air Liquide i Norden rapporterar årligen in data till koncernen för konsolidering och publicering av hållbarhetsresultat. Under 2019 uppnådde koncernen följande resultat för de tre områdena vår verksamhet, våra kunder och ekosystem.

Vår verksamhet

Mål 2025

Resultat 2019

Reducera koldioxidavtrycket* med 30% (4,4) 2025 jämfört med 2015-års nivå (6,3).

-27%

Minskning av koldioxidavtrycket jämfört med 2015-års nivå.
Delmål 1:
Öka inköp av förnybar energi med 70%.

+24%

Ökning av mängden inköpt förnybar energi jämfört med 2015, vilket motsvarar 36% av målet för 2025.
Delmål 2:
Öka energieffektiviteten i produktionsanläggningarna med 5%.

-1,2%

Minskning av energiförbrukningen per m3 producerad luftgas jämfört med 2015.
 

+0,2%

Ökning av energiförbrukningen per m3 producerad vätgas jämfört med 2015.
Delmål 3:
Reducera koldioxidavtrycket från flytande gaser och gasflaskor med 10% genom optimering av såväl produktion som transporter.

-1,9%

Förbättrad effektivitet vid leverans av flytande gaser jämfört med 2015 (km/ton transporterad produkt).

 

*) Beräknat som kg CO2-ekvivalenter/Euro EBITDA baserat på 2015-års valutakurs, exklusive IFRS16 för växthusgaser i Scope 1 och 2.

Våra kunder

Mål 2025

Resultat 2019

Delmål 1:
Lansering av erbjudanden och lösningar som leder till minskade koldioxidutsläpp.

16,8 Mt CO2

Undvikna CO2-utsläpp hos Air Liquide och kunder.
Delmål 2:
Utveckling av innovativa processer tillsammans med kunder.

3

Stora pilotprojekt med syfte att väsentligt reducera kundernas koldioxidavtryck.

 

Ekosystem

Mål 2025

Resultat 2019

Delmål 1:
Utvidga den cirkulära ekonomin.

1,1 TWh

Produktionskapacitet för biometan.
Delmål 2:
Utveckla rena kyltransporter.

>300

Lastbilar med luftkonditionering baserad på kryoteknik i form av Cryocity eller Blueeze
Delmål 3:
Främja utvecklingen av vätgas som drivmedel.

>120

Vätgasstationer, designade och installerade av koncernen.
Delmål 4:
Skapa en global ekonomi baserad på vätgas.

81

Företag är nu medlemmar i Hydrogen Council.

 

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44