Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Air Liquide arbetar aktivt med att främja hållbar utveckling.

Air Liquide strävar efter att bidra till en hållbar utveckling. De stora miljö- och samhällsutmaningarna, som klimat, luftkvalitet och tillgång till vård, representerar också tillväxtmöjligheter. I vår strategi för hållbar utveckling ingår att utveckla lösningar på dessa utmaningar på ett innovativt och konkurrenskraftigt sätt.

Air Liquides globala klimatmål
Air Liquide-koncernen har formulerat sina globala klimatmål fram till 2025. Målen är inriktade mot tre huvudområden:

  • Vår verksamhetMinska koldioxidavtrycket från vår verksamhet med 30% från 2015 till 2025.
  • Våra kunderVerka för ren och hållbar industri genom att utveckla lösningar som bidrar till bättre energieffektivitet och lägre koldioxidutsläpp hos våra kunder.
  • EkosystemBidra till utvecklingen av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp, särskilt genom att utveckla biogas för industri och transporter och genom att främja vätgas som energikälla.

Läs mer om Air Liquides globala klimatmål och våra framsteg här. Ytterligare information hittar du på koncernens hemsida.  

Så här arbetar vi med hållbarhet:

Vår verksamhet

För att nå våra klimatmål strävar vi efter att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsanläggningar.

Läs mer

Våra kunder och patienter

Vårt mål är att arbeta nära tillsammans med våra kunder och patienter.

Läs mer

Våra medarbetare

Vi har en långsiktig strategi som säkerställer att vi har rätt expertkunskaper på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Våra leverantörer

Vi bidrar till hållbarhet genom att ställa tydliga krav på våra leverantörer.

Läs mer

Utveckling av innovationer och lösningar

Air Liquide i Norden bidrar till minskade klimatförändringar genom att utveckla innovationer och lösningar för ökad energieffektivitet.

Läs mer

En cirkulär värdekedja

Våra gasflaskor returneras, underhålls och återanvänds många gånger.

Läs mer

Våra resultat

Resultat för Air Liquides hållbarhetsmål inom områdena verksamhet, kunder och ekosystem.

Läs mer

2019 Annual Report

PDF - 13.66 MB

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44