Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquides policy för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

Policies och ISO-certifikat Air Liquide i Sverige

Air Liquide i Sverige är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Du hittar våra certifikat och övriga policies här.

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ-policy)

Air Liquide Gas AB tillverkar, fyller och distribuerar luftgaser, högrena gaser, medicinska gaser m. fl. samt utvecklar, konstruerar och installerar gasförsörjningssystem. En viktig del i beslutsfattandet och agerandet inom Air Liquide Gas AB är att vi ska ta hänsyn till säkerheten, miljön och kvaliteten. Genom vårt verksamhetssystem arbetar vi med att ständigt förbättra oss inom dessa områden.

Detta gör vi genom att:

  • under alla förhållanden följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra krav som verksamheten berörs av, liksom instruktioner (såsom IMS m.m.).
  • genom riskanalyser och ett systematiskt arbete undvika olyckor, skador och fel.
  • utarbeta materialspecifikationer, rutiner och instruktioner så att en hög nivå av säkerhet, miljöhänsyn och kvalitet uppnås, samt att de installationer, produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder levereras med största möjliga säkerhet och hänsyn till miljön.
  • motivera och öka medvetenheten hos våra medarbetare till att i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sina handlingar gentemot säkerheten, miljön och kvaliteten.  
  • hämta kunskap om säkerhet, miljö och kvalitet från såväl interna som externa källor.
  • ha ett rapporteringssystem för registrering av olyckor, tillbud, interna fel och reklamationer och ha metoder för att fastställa orsaker till olyckor, tillbud och fel. Detta leder till korrigeringar av rutiner, instruktioner och specifikationer.
  • vi arbetar aktivt för att våra kunder skall hantera och använda våra installationer, produkter och tjänster på ett säkert sätt och vi bidrar med våra produkter och vårt applikationskunnande för att förbättra miljön hos våra kunder och optimera kundernas produktion.
  • våra produkter och tjänster levereras i rätt tid och är felfria.
  • eftersträva öppenhet om vårt arbete för säkerhet, en hållbar miljö och rätt kvalitet.
  • låta miljöhänsyn ingå i våra beslut, för att därigenom minska utsläpp av t ex växthusgaser från våra godstransporter samt minska förbrukningen av energi, fossilt bränsle, material och råvaror.

Ladda ner vår HSEQ-policy här

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44