Hoppa till huvudinnehåll

Oxygen

En viktig komponent inom industri och sjukvård

Användning av oxygen

Oxygen (även kallat syre eller syrgas) är en mycket viktig produkt för många olika verksamheter. Den kemiska beteckningen för oxygen gas är O2. Inom kemisk industri används gasen bland annat för att förbättra petrokemiska processer. O2-gas används även inom stål- och metallbearbetning i applikationer som t ex smältning, svetsning och skärning. Syrgas höjer effekten på en rad olika processer eftersom man kan reducera mängden bränsle som används och minska utsläpp av koldioxid. Oxygen används också vid t ex packning av livsmedel och syresättning i fiskodlingar.

Läs också om säker hantering av oxygen.

Sjukvård

Medicinsk Oxygen är livsuppehållande och används inom de flesta områden på ett sjukhus, t ex akutvård, intensivvård, operations- och postoperativ verksamhet, liksom även förlossnings- och neonatalvård. Syrgas för medicinskt bruk ges också i hemmet till patienter med kroniska lung- eller hjärtsjukdomar där syrebrist föreligger.

Livsmedel och drycker

Oxygen används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Gasen  används framför allt för modifierad atmosfär i förpackningar, inom bryggeribranschen, samt för syresättning i fiskodlingar. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram för livsmedel och drycker ALIGAL™ speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.

Läs mer om användning av gaser till Drycker och Livsmedel

Lab och analys

ALPHAGAZ™ 1 oxygen, som har en renhet på 99,995%, används i laboratorier som en blekningskomponent, som bränsle för flamdetektorer och som oxiderande komponent vid kiseloxidering inom halvledartillverkning.

Ifall du arbetar med en analys- och laboratorieprocess som är kritisk och kräver högrent oxygen rekommenderar vi ALPHAGAZ™ 2 oxygen, med en renhet på 99,9995. Både ALPHAGAZ 1 och 2 levereras på gasflaskor som är utrustade med vår öppna och ergonomiska huv och vår flaskventil SMARTOP™.

Gasblandningar med oxygen i nitrogen används som kalibreringsgaser (referensgasblandning) vid avgastester av motorer.

Läs mer om gasanvändning inom Fordonsindustrin

Flytande syre

Flytande syre benämns ibland LOX (liquid oxygen). Oftast är det för att spara lagerutrymme och transportkostnader som man väljer en lösning med flytande syrgas.

Leverans av oxygen

Air Liquide levererar oxygen och oxygengasblandningar i olika volymer och koncentrationer. Behöver du oxygen i stora mängder kan vi leverera den i flytande form via tankbil. Vi installerar då en lämplig tank och förångare med kontroll av din gasförbrukning. Vi erbjuder även produktion på plats.

Behöver du syrgas på gasflaskor är dessa utrustade med någon av våra moderna och smarta flaskventiler som ingår i det vi kallar Top-familjen, det vill säga SMARTOPTM, ALTOPTM, EXELTOPTM eller ALbeeTM.

Utrustning

Air Liquide erbjuder gasutrustning så att du på säkrast möjliga sätt kan få din syrgas eller syrgasblandning fram till den plats där gasen ska användas, t ex gascentral och uttagspost.

Läs mer om utrustning och gastillbehör 

Tjänster

Air Liquide erbjuder alla de tjänster du behöver för att kunna använda våra gaser på ett så säkert, effektivt och lönsamt sätt som möjligt.

Läs mer om våra tjänster:

Adress

Lundavägen 151, 212 24 Malmö

Telefon

020 44 01 44